Talvisodan Monumentti on kenttä, johon on aseteltu kivi Suomussalmen taisteluissa 1939-40 kaatuneille sotilaille, niin puna-armeijan kuin suomalaisille. Kenttää kiertää tykistön runtelema metsä ja keskellä kenttää on muistomerkki. Tavoitteena on visuaalisin keinoin saada ihmiset ymmärtämään, miten sota kylvää ympärilleen tuhoa ja hätää. Muistomerkki on kunnianosoitus kaikille talvisodan veteraaneille. Suomussalmella kaatui noin 900 suomalaista sotilasta. Puna-armeijan kaatuneitten tarkkaa määrää ei pysty kukaan laskemaan, heti talvisodan jälkeen Suomi arvioi määräksi noin 24 000, mutta arviot ovat vuosien myötä vaihdelleet hyvin paljon. Puna-armeija ylitti Suomussalmen rajan kahden divisioonan voimin (163. ja 44.) ja talvisodan aikaisen neuvostodivisioonan vahvuus oli noin 17 500 miestä. 44.divisioona tuhoutui Raatteen tielle melkeinpä kokonaan.

Talvisodan monumentin keskellä on muistomerkki ”Avara syli ”, jossa on 105 vaskikelloa, yksi jokaista talvisodan päivää kohti. Kellot soivat kun tuuli käy. Talvisodan monumentti on kolmen hehtaarin alueella ja siihen kuuluu noin 17 000 isoa kivenlohkaretta. Kivet visualisoivat sodan uhrien määrää ja kärsimystä.