1. Varausehdot

Majoituksen ennakko- ja loppulasku on maksettava laskuun merkittyyn eräpäivään mennessä. Mikäli laskua ei ole maksukehotuksesta huolimatta maksettu, on meillä oikeus perua varaus ja periä asiakkaalta varausehtojen mukainen peruutuskulu.

2. Varaaminen ja maksu

Varauksen tehtyään asiakas saa laskun ennakko-/loppumaksua tai koko vuokrasumman maksamista varten. Mikäli varaus tehdään yli 48 vrk ennen vuokra-ajan alkamista ennakkomaksu (30% vuokrahinnasta) erääntyy 14 vrk varauspäivästä ja loppulasku erääntyy neljä viikkoa ennen lähtöpäivää. Mikäli varaus tehdään kun lähtöpäivään on 48 vrk – 14 vrk, lähetetään varaajalle pelkkä loppulasku jonka eräpäivä on 7 vrk varauspäivästä. Mikäli varaus tehdään kun lähtöpäivään on alle 14 vrk, lähetetään varaajalle pelkkä loppulasku, joka erääntyy varauspäivänä.  Ennakko-/loppumaksu tai koko vuokrasumma on maksettava laskuun merkittyyn eräpäivään mennessä. Oikeus hinnanmuutoksiin pidätetään. Maksun voi suorittaa Talvisotamuseo Raatteen Porttiin kortilla tai käteisellä. Laskutukset sovitaan erikseen.

3. Peruutukset ja muutokset

Peruutuspäivä on se päivä, jona olemme saanut tiedon peruutuksesta.
Mikäli asiakas peruuttaa varauksensa;

* kun lähtöpäivään on aikaa 28 vrk tai enemmän, peritään toimituskulut (13 euroa).
* kun lähtöpäivään on aikaa alle 28 vrk mutta vähintään 14 vuorokautta, peritään varauksesta ennakkomaksu.
* kun lähtöpäivään on aikaa alle 14 vrk, mutta vähintään 48 tuntia, peritään 50% vuokrahinnasta.
* kun lähtöön on aikaa alle 48 tuntia, peritään koko vuokrahinta.
Mikäli varaus perutaan ennen vuokra-ajan alkamista varauksen jälkeen sattuneen äkillisen sairauden, tapaturman tai kuolemantapauksen johdosta, joka on sattunut vuokralaiselle tai hänen lähiomaiselleen, on asiakkaalla tällöin oikeus saada maksamansa vuokra takaisin kokonaisuudessaan. Tapaturmasta on ilmoitettava meille viipymättä ja esitettävä siitä lääkärintodistus tai muu luotettava selitys. Mikäli edellä mainituista syistä tapahtuva peruutus tapahtuu vuokra-aikana, ei vuokraa makseta takaisin. Jos asiakas haluaa muuttaa vuokra-aikaa, pidetään tätä aikaisemman varauksen peruutuksena ja uutena varauksena.

4. Omistajan oikeus peruuttaa varaus

Mikäli kysymyksessä on ylivoimainen este (force majeure) voi lomakohteen omistaja irtisanoa vuokrasopimuksen, jolloin omistajan on mahdollisimman pian ilmoitettava tästä kohteen vuokranneelle asiakkaalle. Asiakkaalla on tällöin oikeus saada maksamansa vuokra kokonaisuudessaan takaisin. Force majeure -esteen takia irtisanotusta vuokrasopimuksesta asiakkaalle mahdollisesti syntyneitä kuluja ei korvata.

5. Avaimet

Asiakas palauttaa avaimet saamiensa ohjeiden mukaan. Kadonneesta tai palauttamatta jätetystä avaimesta meillä on oikeus periä vähintään 50 e korvaus. Huoltajalla on oikeus periä 50 e korvaus mikäli hän joutuu avaamaan huoneiston oven sisälle jääneen avaimen vuoksi.

6. Oleskelu kohteessa

Asiakkaalla on vuokra-aikana käyttöoikeus majoitustiloihin sekä pihapiiriin. Tiloihin on esitteessä ilmoitettu tietty majoituskapasiteetti. Mikäli kohdetta tai sen pihapiiriä käyttää enemmän henkilöitä kuin mikä henkilökapasiteetti on, asiasta on sovittava kanssamme etukäteen. Henkilömäärä on ilmoitettava kohdetta varattaessa. Asiakas vastaa majoitustilojen ja sen pihapiirin siisteydestä vuokra-aikana ja sen päätyttyä. Mikäli vuokrauksen päätyttyä ei siivousta ole tehty, perimme 100 €:n korvauksen majoitustilojen ja sen pihapiirin siivoamisesta. Lomakohde on asiakkaan käytössä tulopäivästä klo 14 lähtöpäivään klo 12 saakka ellei ole toisin sovittu. Tupakointi kielletty sisätiloissa.

7. Vahinkojen korvaukset

Asiakas on velvollinen korvaamaan omistajalle vahingon, jonka hän on aiheuttanut majoitustiloille, sen irtaimistolle tai pihapiirille.

8. Valitukset

Mahdolliset valitukset on aina tehtävä välittömästi aiheen ilmaannuttua majoitustilojen omistajalle.

9. Muuta

Majoitustiloja ei vuokrata jälleenmyyntiin, jälleenmyynnistä on neuvoteltava erikseen. Vuokranantaja ei ole velvollinen korvaamaan luonnonolosuhteista, kuten hyönteisistä, hiiristä, tai odottamattomista säänvaihteluista asiakkaalle mahdollisesti aiheutuvaa haittaa tai kuluja.